Фізіологічна роль цинку: цинк бере участь в утворенні хлорофілу, запобігає передчасному розпаду зв’язку хлорофілу з білком, є компонентом дихальних ферментів культур. Він посилює процеси запліднення, впливає на поглинання кореневою системою елементів мінерального живлення і транспорт їх у надземні органи культур, посилює поглинання культурами бору та міді. Цинк відіграє важливу роль у синтезі білків та ауксинів (гормонів росту), бере участь в окисно-відновних реакціях, у регулюванні утворення АТФ. Підвищує посухо-, жаростійкість культур і стійкість до збудників грибкових та бактеріальних хвороб. Збалансоване фосфорне (Р) та цинкове (Zn) живлення бобових культур – необхідна умова активного розвитку симбіотичних бактерій роду Rhizobium, які фіксують атмосферний азот. Під впливом цинку покращується синтез цукрів, крохмалю та аскорбінової кислоти в товарній продукції культур.

ДЕФІЦИТ ЦИНКУ

Ознаки нестачі цинку: за нестачі цинку сформовані верхні листки набувають жовто-зеленого забарвлення, покриваються плямами та відмирають. Молоді листки утворюються дрібними, їх краї стають хвилястими. На яблуні та груші плодові бруньки погано закладаються, пагони на верхівках гілок утворюються із вкороченими міжвузлями та дрібними листками. Плоди стають дрібними, спотвореними, їх сік набуває водянистого та «дерев’янистого» смаку. Нестача цинку сильно впливає на розвиток насіння. За його дефіциту відбувається значне накопичення розчинних азотних сполук (амінів та амінокислот), що призводить до порушення синтезу білків; окрім цього, порушується проникність мембран. Культури стають менш стійкими до ураження хворобами, знижується врожайність, а за гострої його нестачі – гинуть. Найчутливіші до нестачі цинку плодові, цитрусові, виноград, томати, кукурудза та бобові культури. Менш чутливі – буряк, капуста, картопля, цибуля, огірок та ягідні культури. Нестача цинку проявляється на піщаних слабколужних (або близьких до нейтральних) і карбонатних ґрунтах. Високі норми азотних і фосфорних добрив посилюють нестачу цинку на культурах.