Фізіологічна роль калію: калій сприяє обводненню прото- плазми та підвищує її водоутримуючу силу. Калій бере участь у гідратації колоїдів цитоплазми. Фізіологічна роль калію в цьому процесі полягає в тому, що він створює осмотичний тиск у клітинах і безпосередньо зв’язує диполі води. Калій є активатором більше 60 ферментів і ферментних систем. Він бере участь у транспортуванні продуктів фотосинтезу до репродуктивних органів. Через активування хлорофілу калій опосередковано є учасником енергетичного та вуглеводного обмінів, сприяє переміщенню вуглеводів з органів утворень до органів накопичення (коренеплоди та репродуктивні органи). Калій регулює роботу продихів листків у процесах фотосинтезу та транспірації, підвищує посухо-, холодо-, морозо- та зимостійкість, стійкість культур до хвороб, покращує їх цвітіння та плодоношення, позитивно впливає на смакові якості плодів. Калій бере участь у формуванні високої врожайності з поліпшеною товарністю та якістю.

ДЕФІЦИТ КАЛІЮ

Ознаки нестачі калію: дефіцит калію призводить до того, що азот не включається в процеси обміну. Це знижує вміст амінокислот в організмах культур. За нестачі калію листя стає гофрованим (куполоподібним), воно в’яне й опадає, знижується тургор. Найчастіше ознаки дефіциту калію проявляються на краях листків, які покриваються зеленими плямами, а за гострого дефіциту вони стають коричневими, та утворюється «крайовий опік». Нестача калію знижує врожайність та якість товарної продукції; погіршується здатність плодів та овочів до зберігання. Нестача калію може посилюватися на кислих, піщаних або важких ґрунтах, за посушливих умов, за надмірної кількості опадів, на ґрунтах із високим вмістом магнію та натрію.