Фізіологічна роль заліза: коли говоримо про хлорофіл, то уявляємо собі залізо, оскільки процеси утворення хлорофілу відбуваються за участі заліза. При фотосинтезі органічні комплекси заліза беруть участь у перенесенні електронів. Дихання культур, зокрема, його інтенсивність визначається рівнем заліза у пасоці культур. Залізо регулює процеси окислення та відновлення складних органічних сполук. Залізо здатне реутилізуватися, тобто пересуватися зі старого листя до молодого.

ДЕФІЦИТ ЗАЛІЗА

Ознаки нестачі заліза: дефіцит заліза є проблемою для багатьох сільськогосподарських культур, оскільки переважна більшість ґрунтів характеризується низьким вмістом доступних для культур форм заліза (Fe). За нестачі заліза в культурах затримується синтез ростових речовин (ауксинів), змінюється забарвлення листків від світло-жовтого до майже білого. Нестача заліза впливає на різні фізіологічні процеси культур, що виливається в ослаблений ріст і розвиток та зниження врожайності. Нестача заліза частіше проявляється на карбонатних ґрунтах із високим вмістом засвоюваних фосфатів та високим вмістом міді, цинку, марганцю. Проте для дерново- підзолистих ґрунтів характерний надлишок заліза.