Фізіологічна роль бору: бор у біохімічних процесах культур виступає як регулятор, який відповідає за синтез стимуляторів та інгібіторів росту і розвитку культур. Жоден із процесів обміну речовин не відбувається без участі бору. Він бере участь у вуглеводному обміні та сприяє заплідненню квіток. Бор сприяє кращому використанню кальцію та посилює утворення бульбочок на коренях бобових. Бор позитивно впливає на утворення стінок клітин і розвиток тканин. Він потрібен культурам протягом усієї вегетації, оскільки саме бор регулює синтез і транспорт вуглеводів, ростових речовин, аскорбінової кислоти від листків до органів плодоношення та коріння. Під впливом бору культури раніше зацвітають і дають насіння; завдяки цому різко знижується ураження хворобами і підвищується насіннєва продуктивність, а також поліпшується вміст цукрів і сухої речовини в ягодах і в товарному врожаї плодових культур.

ДЕФІЦИТ БОРУ

Ознаки нестачі бору: за нестачі бору погіршується ріст і розвиток кореневої системи, а стебел – взагалі припиняється; згодом з’являється хлороз верхівкової точки росту, яка за сильної нестачі бору відмирає. Культури посилено кущаться, утворюють бічні пагони, які швидко припиняють ріст і розвиток, квіток на культурах утворюється дуже мало, або їх взагалі немає, утворюються пустоцвіти, опадає зав’язь. Навіть за незначної нестачі бору затягується період цвітіння, погано зав’язується насіння, знижується врожайність культур. Бор не здатний перерозподілятися між старими та молодими органами культур. Нестача бору найчастіше спостерігається на карбонатних, заболочених, а також провапнованих ґрунтах, вона посилюється в посушливі роки та при надмірному застосуванні азотних і вапнякових добрив.